Sunday, April 26, 2009

tri dasa sat warsa

tiga poeloeh enam tahoen oemoerkoe hari ini...

*menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan*

Tadi pagi kedewasaan vi3 diuji lho... hmmmmmmmm......

No comments:

Post a Comment

Hari Kartini

Hari ini hari Kartini. Kenapa hari Kartini identik dengan pakai baju kebaya? Dulu waktu SD tiap tgl 21 mesti disuruh pakai baju daerah. ...